เลื่อนยกแผง TCAS รอบ 3-4 ทปอ.ปรับกำหนดการใหม่ อ่านทั้งหมดที่นี่!!

ทปอ.ปรับกำหนดการ TCAS ยกแผง ทั้งรอบ 3 และรอบ 4 หลังเหตุการณ์ระบบล่ม ขยายรับสมัคร TCAS รอบ 3 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2561 ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์วันที่ 1-3 มิ.ย. 2561 รับสมัคร Admission หรือ TCAS รอบ 4 วันที่ 12-16 มิ.ย. 2561

หลังจากระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 2561 รอบที่ 3 หรือรอบรับตรงร่วมกันผ่านเว็บไซต์สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ล่ม เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากมีนักเรียนเข้าสมัครพร้อมกันจำนวนมาก ส่งผลให้นักเรียนที่จะสมัครเกิดความไม่พอใจ จน สอท.ออกประกาศขยายเวลาสมัคร TCAS รอบ 3 จากวันที่ 13 พ.ค. เป็นวันที่ 14 พ.ค.นั้น

วันนี้ (12 พ.ค.) สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 โดยระบุว่า จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้สมัครจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้สมัครทุกคน และลดความวิตกกังวลของผู้สมัคร จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจากเดิมระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ ยังมีการปรับกำหนดการในขั้นตอนอื่นๆ ของ TCAS รอบที่ 3 ดังนี้ 1.ชำระค่าสมัครขยายเป็น 9-20 พ.ค. 2561 2.สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ. ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2561 3.ทปอ.ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย เป็นวันที่ 22 พ.ค. 2561 4.สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. เป็นวันที่ 29 พ.ค. 2561 5.ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House เปลี่ยนเป็นวันที่ 1-3 มิ.ย. 2561 6.ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 5 มิ.ย. 2561 7.ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ยืนยันสิทธิ์ เป็นวันที่ 10-11 มิ.ย. 2561 8.สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ. เป็นวันที่ 12 มิ.ย. 2561 และ 9.ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2561

สำหรับการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 หรือรอบ Admission ได้ปรับกำหนดการใหม่เช่นกัน คือ 1.ทปอ.รับสมัคร Admission เป็นวันที่ 12-16 มิ.ย. 2561 2.ผู้สมัครชำระค่าสมัครเป็นวันที่ 12-17 มิ.ย. 2561 3.สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ. เป็นวันที่ 26 มิ.ย. 2561 4.ประมวลผลตัดสิทธิ์ผ่านเคลียริงเฮาส์รอบที่ 1-3 ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2561 ประกาศคะแนน ผู้ถูกตัดสิทธิ์ และคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 21-24 มิ.ย. 2561 ทปอ.รวมคะแนนและประมวลผลคะแนน ภายในวันที่ 2 ก.ค. 2561

5.ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 4 ก.ค. 2561 6.ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สถาบันอุดมศึกษา ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2561 7.ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เป็นวันที่ 10-12 ก.ค. 2561 8.สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ. เป็นวันที่ 14 ก.ค. 2561 และ 9.ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เป็นวันที่ 19 ก.ค. 2561

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ทปอ. ได้เปิดรับสมัคร รับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ไปเมื่อวันที่ 9 พค.61 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้ายื่นใบสมัครจำนวนมากโดยจากข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม มีจำนวนผู้สมัครแล้วกว่า 72,495 ราย ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและสามารถรองรับความจำนวนผู้เข้าเว็บไซท์จำนวน ทปอ.ได้จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนที่คาดว่าจะยื่นใบสมัครในรอบดังกล่าวรวมกว่า 350,000ราย จากจำนวนโค้วต้าที่มหาวิทยาลัยกำหนดรับนักศึกษาในรอบดังกล่าว จำนวน 89,392 ที่นั่ง

ทั้งนี้ เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและลดความกังวลของนักเรียน ทปอ. ขอประกาศขยายเวลาการยื่นใบสมัครใบรอบที่ 3 อีก 5 วัน โดยกำหนดปิดรับสมัครวันสุดท้ายในวันที่ 19 พค. 61 และสามารถชำระเงินได้ ตามเวลาทำการของธนาคาร และสำหรับ เคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59 น โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/round3.php อย่างไรก็ตาม ทปอ.ยังกำหนดให้มีการรับสมัครอีกจำนวน 2 รอบ คือรอบ รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission จำนวน 80,971 ที่นั่ง ภายในเดือนมิถุนายน และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระภายในเดือนกรกฎาคม จำนวน 28,134 นั่ง นอกจากนี้ ทปอ ขอเน้นย้ำว่า ทปอ มีนโยบายที่ชัดเจนในการ เปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครใหม่นี้ เพื่อสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมและจะไม่ทิ้งนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์