เปิดให้สัญจร ถนนทางแยกทางหลวงหมายเลข 33-ด่านคลองลึก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ล่าสุดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้สัญจรเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชน และเชื่อมโยงฐานการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนบุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยรถที่มาจาก อ.วัฒนานคร สามารถใช้เส้นทางเข้าสู่ อ.อรัญประเทศ เพื่อเดินทางไปด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก และรถจากด่านผ่านแดนฯ สามารถกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคโดยใช้เส้นทางเป็นทางเลี่ยงชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง

สำหรับถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0+000 โดยแยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 33 (กม.293+500) สิ้นสุดโครงการที่ กม.15+425 ซึ่งบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 33 (กม.304+019) บริเวณด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก รวมระยะทาง 15.425 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับข้ามทางรถไฟและสะพานข้ามคลอง รวม 3 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานจุดกลับรถและทางแยก เครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3