“พินิจ”ตีปี๊บ”แปรรูปยาง”เปิดช่องเกษตรกรต่อยอดลดความเสี่ยง

“พินิจ”แนะรัฐเร่งส่งเสริมแปรรูปยาง ตีปี๊บ “งานยางพาราบึงกาฬปี61”จัดใหญ่ระดับเอ็กซ์โป เปิดช่องเกษตรกรพบภาครัฐและนักธุรกิจต่อยอดพัฒนา สร้างหลักประกันความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศในภาพรวม

การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ไม่จำเป็นต้องโค่นหรือจำกัดการปลูกยางพารา เพราะเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่สำคัญตัวเลขอุปสงค์และอุปทานของยางพาราอยู่ในระดับใกล้เคียงกันมาก แต่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดอยู่ที่การบริหารจัดการการแปรรูป ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นจึงต้องหันมาส่งเสริมการแปรรูป ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยตอนนี้ชาวสวนยางภาคอีสานมีความรู้จากการจัดงานวันยางพารา ที่จ.บึงกาฬ ที่มีการจัดงานกันมาหลายปีต่อเนื่อง โดยหน่วยงานรัฐได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรหลายรายนำความรู้นี้ไปพัฒนาจนประสบความสำเร็จหลายราย นำสู่การเกิดโรงงานเล็ก ๆ หลายโรงงาน จากการนำภาคธุรกิจมาพบกับภาคเกษตรกร ทำให้เกิดความร่วมมือเกิดโครงการพัฒนาต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังเกิดความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews